Betingelser og vilkår

På vegne af Oneself B.V, vedligeholder hivhjemmetest.dk denne hjemmeside, der er til oplysende formål om HIV og distribution af HIV-test produkter til første screening. Det er ikke en erstatning for den rådgivning, der gives til dig af din praktiserende læge eller andet sundhedspersonale.Brug ikke informationen på disse sider til diagnosticering eller behandling af helbredsproblemer eller sygdom, eller til at ordinere nogen form for medicin.

 

Informationen på denne hjemmeside er ikke ment som en erstatning for sundhedsvæsen eller services, du måtte have brug for. Du bedes venligst konsultere din praktiserende læge i tilfælde af helbredsmæssige problemer. Hvis du har eller har mistanke om, at du har et helbredsmæssigt problem, skal du omgående kontakte din egen praktiserende læge.

 

Enhver information du indtaster på denne hjemmeside vil være diskret og sikker i henhold til strenge regler om privatlivets fred, og vil ikke forblive online, når du har udfyldt spørgeskemaet; vi opbevarer ikke kundedata.

 

Vi håber, at informationen, der stilles til rådighed på disse sider, er til hjælp for læserne. Intet indhold på denne hjemmeside udgør rådgivning, ejheller udgør nogen form for transmission, download eller afsendelse af nogen information nogen form for kontraktmæssigt forhold. Informationen har ikke til hensigt at udgøre en erstatning for professional rådgivning.

 

Alle testprodukter, der tilbydes på denne hjemmeside er udelukkende til foreløbigescreeningsformål og tilbydes kun til formål for en første screening. Selv om vi står ved vores produkter og tilstræber at tilbyde testprodukter med den højeste grad af pålidelighed, tilbydes testprodukterne og services på denne hjemmeside ikke med formål at udgøre juridisk holdbare testresultater i nogen retstvist, voldgift eller anden form for juridisk bindende forum.

 

Denne hjemmeside hverken støtter eller anbefaler produkter eller services for hvilke, du måtte se pop-up reklamer på din computer, mens du besøger vores hjemmeside.

 

Når brugere vælger et link til en ekstern hjemmeside, forlader de vores hjemmeside og er underlagt den eksterne hjemmesides privatlivs- og sikkerhedspolitik fastlagt af ejerne/sponsorerne af den eksterne hjemmeside.

 

Indholdet (billeder og tekst), der er at finde på vores internetside er beskyttet af ophavsret. Du må udelukkende anvende eller downloade indhold til dit eget ikke-kommercielle brug. Indholdet må ikke på anden måde kopieres og må ikke ændres.

 

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VI ELLER NOGEN ANDEN PART INVOLVERET I AT OPRETTE, PRODUCERE ELLER DISTRIBUERE DENNE HJEMMESIDE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SPECIFIKKE ELLER HERAF FØLGENDE TAB AF PROFIT, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV I DET TILFÆLDE, HVOR VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF ET SÅDANT TAB), DER OPSTÅR SOM RESULTAT AF (i) INFORMATION PÅ DISSE HJEMMESIDER, (ii) PRODUKTET VI SÆLGER, (iii) NOGET ANDET ANLIGGENDEVEDRØRENDE DENNE SERVICE. DU ANERKENDER HERVED, AT DETTE AFSNIT FINDER ANVENDELSE PÅ ALT INDHOLD, PRODUKTER OG SERVICES, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA DENNE HJEMMESIDE.